ZNACZENIA DO ZAKŁADÓW - SPORT

 

ZNACZENIA DO ZAKŁADÓW - SPORT

Zasady podstawowe

 

Zakłady długoterminowe/specjalne zostaną rozstrzygnięte jako przegrane jeżeli wybrana drużyna/zawodnik nie wzięli udziału w zdarzeniu.

Zdarzenie wspierające – są to zdarzenia, w których wynik jednego zdarzenia może mieć wpływ na wynik innego zdarzenia (np. Federer wygra US Open połączone z zakładem Federer awansuje do półfinału US Open). W przypadku zawarcia zakładów na zdarzenia wzajemnie się wspierające:

 

  • BETFAN zastrzega sobie prawo do określenia, które zakłady są zakładami wzajemnie się wspierającymi,
  • W przypadku zawarcia zakładów na zdarzenia wzajemnie się wspierające BETFAN zastrzega sobie prawo do unieważnienia takich kuponów i dokonania zwrotu stawki za kupon albo unieważnienia zdarzeń wspierających i przeliczenia ich po kursie 1,0.

 

Reguła Dead Heat

W przypadku zajęcia przez dwóch lub więcej drużyn/zawodników tego samego miejsca przy rozliczaniu zakładów ma zastosowanie reguła Dead Heat (np. w przypadku zajęcia tego samego miejsca przez dwóch zawodników/dwie drużyny przy rozliczeniu wygranej ich kursy dzielone są przez 2). W przypadku, gdy kurs po dzieleniu będzie niższy niż 1,00 uczestnik za zawarty kupon otrzyma zwrot stawki (na kuponach wielozdarzeniowych takie zdarzenie będzie rozliczone z kursem 1,00), chyba że w oznaczeniach do zakładów określono inaczej.

Reguła Push (zakłady 2-drogowe)

W przypadku zakładów H2H, w momencie gdy końcowym wynikiem będzie remis, a taka opcja nie była dostępna do gry, takie zakłady zostaną rozliczone po kursie 1,00 i na kuponach jednozdarzeniowych nastąpi zwrot stawki.

 

Nieparzyste/Parzyste

Jeżeli w oznaczeniach do zakładów nie zostało podane inaczej, zero będzie rozliczane jako liczba parzysta.

Drużyna gospodarzy/drużyna gości

Jeżeli w nazwie zakładu albo w nazwie oznaczeń do zakładów pojawia się termin drużyna gospodarzy/gospodarze oznacza to drużynę wymienioną na pierwszym miejscu.

Jeżeli w nazwie zakładu albo w nazwie oznaczeń do zakładów pojawia się termin drużyna gości/goście oznacza to drużynę wymienioną na drugim miejscu.

0 lub X oznacza remis, chyba że w opisie opcji typowania zostało wyjaśnione inaczej albo inna interpretacja wynika bezpośrednio z nazwy zakładu.

Jeżeli w oznaczeniach do zakładów, jako opcja typowania, pojawia się 1 – oznacza to drużynę wymienioną na pierwszym miejscu, natomiast 2 – oznacza drużyną wymienioną na drugim miejscu, chyba że w opisie opcji typowania zostało wyjaśnione inaczej albo inna interpretacja wynika bezpośrednio z nazwy zakładu.

OZNACZENIA SZCZEGÓŁOWE

PIŁKA NOŻNA
TENIS
KOSZYKÓWKA
SIATKÓWKA
PIŁKA RĘCZNA
HOKEJ
BASEBALL
POZOSTAŁE SPORTY
 
Kupon
 

źródło: betfan.pl/pomoc

Link reklamowy: OTWÓRZ KONTO w BETFAN z BetJura , WPŁAĆ I GRAJ BEZ RYZYKA! WYGRca do Ciebie! 600 złotych BEZ RYZYKA!!!